Pensionat sida2
Tillbaka

Förlag: Vykortsindustri Göteborg

Information

Pensionat Ryahall

Postgånget 1950

Förlag: Werner Andersson Mjöbäck

Pensionat Talavid

Postgånget 30-talet

Pensionat Furuhäll

Ej postgånget

Pensionat Vallersvik

Postgånget 30-talet

Pensionat Wallersvik

Ej postgånget

Pensionat Torstensvik

Postgånget 1939

Förlag: Nils K. Torin Borås

Henrikssons Pensionat

Ej postgånget

Pensionat Wetterling

Postgånget 1945

Förlag: Kristofferssons Kungsbacka

Evangelisthemmet

Postgånget 1962

Evangelisthemmet

Ej postgånget

Förlag: Thorén foto

Pensionat Furuhäll

Postgånget 1936

Förlag: Sven Andersson imp.

Pensionat Talavid

Postgånget 1932

Utan förlag

Pensionat Wallersvik

Postgånget 1942

Pensionat Talavid

Ej postgånget

Talavids pensionat

Postgånget 1946

Pensionat Talavid

Postgånget 1941

Pensionat Ryahall

Ej postgånget

Pensionat Talavid

Ej postgånget

Lillstugan semesterhemmet Ryahall

Postgånget 1949

Pensionat Wetterling. Trädgården

Ej postgånget

Tillbaka till sida1