Pensionat sida1
Tillbaka

Förlag: CA Träff Göteborg

Information

Pensionat Furuhäll
Utan logga / Nr
Postgånget 1951

Pensionat Talavid
Utan logga / Nr
Postgånget 1939

Pensionat Talavid
Utan Nr
Postgånget 1946

Pensionat Frillesberg
Utan Nr
Postgånget 1940

Pensionat Frillesberg
3496
Postgånget 1945

Pensionat Furuhäll
3497
Postgånget 1943

Pensionat Talavid
3499
Postgånget 1946

Pensionat Frillesberg
7132
Postgånget 1953

Pensionat Vallersvik
8008
Postgånget 60-talet

Förlag: H. Lindenhag Göteborg

Pensionat Vallersvik
1125

Wallersviks Pensionat
1125
Postgånget 1950

Pensionat Frillesberg
1127
Postgånget

Wallersviks Pensionat
1134
Postgånget 1950

Wetterlings Pensionat
547
Postgånget 1950

Wallersviks Pensionat
552
Ej postgånget

Pensionat Frillesberg
7326
Postgånget 1955

Pensionat Furuhäll
8358
Ej postgånget

Förlag: O.Liljeqvist Dals Långed

Frillesås
A425
Postgånget 1952

Pensionat Torstensvik
D155
Postgånget 1941

Pensionat Vallersvik
D160
Postgånget 40-talet

Matsalen Pensionat Vallersvik
D161
Ej postgånget

Pensionat Furuhäll
F138
Postgånget 1953

Pensionat Vallersvik
M392
Postgånget 1963

Till sida2