Londonkort från Lévy Son & Co


Till söksidan

Det började med en bunt Londonkort från ett förlag som hette LL, som jag köpte på en auktion. Den enda informationen som framkom av vykorten var att dom var tryckta i Frankrike.
Nu började lite detektivarbete för att ta reda på vad LL stod för och var dom kom ifrån osv. Var börjar man om inte med Google. Det första som jag fick fram var att förlaget hette L Levy.
Efter mer grävande i bla. gamla engelska tidningsartiklar kom jag till slut fram till Lévy Sons & CO 1895-1919, etablerat i Paris och London. Egentligen började allt 1864 när M.Leon & J Lévy köpte den
i Paris belägna fotografiska studion Ferrier pere, fils & Soulier. År 1872 lämnade Leon firman och namnet ändrades till J Lévy & CO. När sönerna Ernest och Lucien började i företaget 1895 ändrade man på nytt namnet till Lévy Sons & Co.
Lucien blev en välkänd fotograf och man började ge ut vykort från i första hand Frankrike, men även England från 1905. Man gav dessutom ut vykort från bland annat norra Afrika.
Det anonyma men mycket produktiva förlaget har lockat flera engelska samlare att forska om detsamma. Därför finns det en del material att studera angående engelska LL-kort, bland annat i artiklar i Picture Postcard Monthly.
De första Engelska vykorten gavs ut 1905 och det var motiv från Isle of Wight, Sussex och Kent sommaren detta år. I samband med detta registrerade man ett sammarbete med en agent Max Alexander
på 118 Holborn London. Under åren så har man gett ut kort från ca 150 städer och orter i södra England.
Vykorten från centrala London kom 1906 och framåt. Korten finns i svart-vitt, sepia och kolorerade varianter. Det finns även ett antal sk. månljuskort
I samband med utställningen 1908 finns det även kort med färgade Engelska och Franska flaggan. Förutom de numrerade serierna för centrala London och förorterna,
så finns det några numrerade specialserier. Såsom Kung Edvard VII:s begravning, Kung Georg V och Drottning Marys bröllop, och konstverk från National Gallery och Tate Gallery.
Korten från centrala London är numrerade 1-421. Därefter är det en lucka från 422 till 498. Korten från förorterna är numrerade från 499 till 950.
De tidigaste korten från centrala London finns i serien 1-340, övriga kort 341-421 gavs ut senare. Korten i serien 1-340 anses relativt vanligt förekommande, men det finns vissa undantag.
En samlare beskrev att han hade problem med ca 30 kort. Varav sex stycken var mycket svåra. Han avslöjar dock inte vilka dessa är, för att inte pressa upp priserna.
I den senare serien finns det fler "svåra kort" även om alla korten egentligen är sk turist vyer från det tidiga 1910-talet.
Nu är det inte så enkelt att man samlar korten 1-421. Samma nummer finns i flera fall i olika varianter, tex. svartvitt och färg. Men det förekommer även svartvita kort med samma nummer och text,
där det är samma motiv men att det är olika fotografier. Ibland verkar det som att det bara skiljer några minuter mellan fotografierna och ibland skiljer det flera år. På dessa senare har tex.
hästtransporterna ersatts av motorfordon. När det gäller svartvitt och färgkort så gäller detsamma här att det kan vara samma eller olika fotografi. Men för att ytterligare krångla till det hela så förekommer det exempel på att ett nummer kan finnas på
två kort med helt olika motiv och text. Textvarianter förkommer också i ett flertal varianter. Vanligt är att det på de exteriöra korten finns med eller utan tillägget E.C. eller W.C.
Det finns även varianter där texten står antingen till höger eller till vänster, även ovanför bilden. Dessa varianter är så vitt jag vet vanligast på den första serien.
För att tidsbestämma korten använder man sig av baksidan. Denna finns i sju varianter, typ1 till 7. Typ1 och 2 förekommer från omkring Maj 1905. Typ3 tidigt 1906 och typ4 från hösten 1906.
Typ5 kom mitten av 1907, typ6 våren 1910 och till sist typ7 från mitten av 1913. Var hittar man då dessa vykort. Med lite tur så kan man hitta kort i handlarnas Englandslådor. Men det är större chans att hitta korten på de utlänska auktionssiterna på internet. Då pratar vi om Ebay och Delcampe.net.
Här får man träff på några hundra kort per ställe när det gäller Londonkorten. Men skulle man vara intresserad av LL:s Franska vykort och söker på Delcampe så får man träff på drygt 40000 kort.
Ett tips om man vill ha ett oändligt samlarområde. År 1920 slogs firman ihop med det Franska vykortsförlaget Neurdien Freres och blev Levy & Neurdein. Företagens alla negativ och det rör sig om flera hundra tusen, finns nu samlade hos Roger-Viollet Photographic Agency i Paris.
Men det är en helt annan historia. Fortsätt nu in på söksidan med bildmaterialet som jag kan erbjuda
Har du något att bidra med kort, fotokopior eller bara info eller frågor i största allmänhet. Maila mig på [email protected]
I am looking for LL, Levy postcard from London
[email protected]
Till söksidan