Flygfoton från Frillesås
Tillbaka

Förlag: AB Flygtrafik Dals Långed

Information

Flygfoto över Frillesås
H2418
Ej postgånget

Flygfoto över Frillesås
M614
Ej postgånget

Flygfoto över Vallersvik Frillesås
M616
Ej postgånget

Flygfoto över Frillesås
795/1957
Ej postgånget

Flygfoto över Vallersvik Frillesås
795/1957
Postgånget 1959

Flygfoto över Frillesås
797/1957
Ej postgånget

Frillesås kyrka Flygfoto
799/1959
Postgånget 1965

Torstensvik Frillesås flygfoto
1196/1959
Ej postgånget

Flygfoto över Frillesås
706/1962
Ej postgånget

Flygfoto över Torstensvik Frillesås
707/1962
Ej postgånget

Flygfoto över Minnesgården Frillesås
708/1962
Postgånget 1963

Förlag: AB Flygtrafik Stockholm

 

Flygfoto över Frillesås
----
Ej postgånget

Förlag: AB Stockholm Aero

 

Frillesås
F1691-40
Ej postgånget

Frillesås kyrka
F1693-05
Postgånget 1962

Förlag: AB Almqvist & Cöster Hälsingborg

 

Flygfoto av Frillesås

Postgånget 1936