Vyer från Frillesås sida2
Tillbaka

Förlag: Nils K Torin Borås

Information

Parti från Lyftaå

Postgånget 30-40 tal

Parti från Frillesås

Ej postgånget

Aftonstämning Frillesås

Ej postgånget

Frillesås kyrka

Postgånget 40-talet

Förlag: O. Liljeqvist Dals Långed

 

Frillesås
A423
Postgånget 1945

Kyrkan och prästgården
A513
Postgånget 40-talet

Lyftaåns utlopp
M385
Ej postgånget

Kyrkan
M398
Postgånget 1937

Förlag: David Eriksson Västerås

 

Borekulla stugan
G/6
Ej postgånget

Förlag: Sv Litografiska Stockholm

 

Kyrkan och prästgården

Postgånget 1917

Förlag: Sörvik foto

 

Borekulla stugan

Postgånget 1954

Förlag: David Eriksson Västeråso

 

Borekulla stugan interiör
290
Ej postgånget

Utan förlag

 

Fagervik

Postgånget 1943

Järnvägsstationen

Postgånget 1936

Konsumtionsföreningen

Ej postgånget

Bron över Lyftaå

Postgånget 1928

------

Postgånget 1934

Hallagärde

Postgånget 1902

Stationsvägen

Postgånget 1938

Vy över kyrkan

Ej postgånget

Utsikt över Frillesås stationssamhälle

Postgånget 1942

Frillesås

Postgånget 1963

Parti av Frillesås

Ej postgånget

Frillesås

Ej Postgånget

Frillesås

Postgånget 30-talet

Kyrka Kyrkan och prästgården

Postgånget 1912

Frillesås

Ej Postgånget

Interiör korsvägen
033
Ej Postgånget

Korsvägen

Frillesås

Förlag: Werner Andersson Mjöbäck

 

Parti från Frillesås

Ej Postgånget

Kyrkan

Ej Postgånget

Mejeriet

Postgånget 1978

Julkort med Kyrkan

Postgånget 70-talet

Tillbaka till sida 1