Vallersvik sida2
Tillbaka

Förlag: Sörvik foto

Information

Ungdomsgården

Postgånget 1952

Minnesgården Vallersvik

Ej postgånget

Ungdomsgården

Postgånget 1951

Ungdomsgården och Minnesstenen

Postgånget 1951

Minnesgården

Ej postgånget

Minnesgårdens matsal

Ej postgånget

Minnesgårdens matsal

Ej postgånget

Förlag: H. Lindenhag Göteborg

Vallersvik kolorerat
1123
Ej postgånget

Vallersvik
1123
Postgånget 1950

Ungdomsgården
1124
Ej postgånget

Ungdomsgården
1130
Postgånget 1952

Minnesgården
1132
Ej postgånget

Minnesgården
1133
Ej postgånget

Vallersvik
1137
Postgånget 1953

Minnesgården
550
Postgånget 1953

Vallersvik
8359
Postgånget 1961

Förlag: Werner Andersson Mjöbäck

Badstranden
Med ram
Postgånget 1935

Badstranden
Utan ram
Postgånget 1938

Förlag: O. Liljeqvist Dals Långed

Havet Vallersvik
D158
Postgånget 1947

Ungdomsgården
D162
Postgånget 1946

Förlag: Göteborgs Konstförlag

Babtisternas Minnesgård

Postgånget 1947

Utan förlag

WALLERSVIK

Ej postgånget

Vy över Vallersvik

Postgånget 1940

Minnesgården

Postgånget 1943

Ungdomsgården

Postgånget 40-talet

Babtisternas Minnesgård

Ej postgånget

Ungdomsgården

Postgånget 1944

Ungdomsgården

Postgånget 1944

Minnesstenen

Postgånget 1954

Minnesgården

Ej postgånget

Minnesstenen

Ej postgånget

Tillbaka till sida1