Torstensvik sida1
Tillbaka

Förlag: CA Träff Göteborg

Information

Torstensvik
Utan logga/Nr

Badstranden Torstensvik
Utan Nr

Vy över Torstensvik
3656
Postgånget 1933

Vy över Torstensvik
Utan Nr
Postgånget 1933

Torstensvik
Utan logga/Nr.
Med baksidestämpel

Ej postgånget

Torstensvik
Utan logga/nr9013
Utan baksidestämpel

Postgånget 50-talet

Torstensvik
Utan logga/Nr
Med baksidestämpel

Postgånget

Torstensvik
Utan logga/nr9015
Utan baksidestämpel

Postgånget 1954

Badplatsen Torstensvik
3658

Torstensvik
7653

Torstensvik
9015

Förlag: H. Lindenhag Göteborg

Torstensvik
kolorerad variant
Postgånget 1951

Torstensvik
1122
Postgånget 1951

Torstensvik
1126
Postgånget 1950

Torstensvik
1128
Postgånget 1950

Torstensvik
1129
Postgånget 1959

Torstensvik
1135

Till sida2